Advertentie
Advertentie

Vlaamse sociale partners hebben akkoord met leemtes

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse werkgevers en vakbonden raakten het tijdens het weekeinde eens over de manier waarop ze de komende drie jaar de werkgelegenheid willen aanzwengelen. De doelstelling - een halvering van de werkloosheid op middellange termijn - was al langer duidelijk. Maar in de strategie die de sociale partners daartoe uitwerkten, blijven er twee grote onbekenden: de loonkostenverlaging en de engagementen inzake jobcreatie.Ook het prijskaartje van het akkoord is nog onbekend. Dat willen vakbonden en werkgevers samen met de Vlaamse regering bespreken, in het Vesoc (Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité). Zeker is wel dat ze niet tevreden zijn met de som die de Vlaamse regering ter beschikking stelt. Minister-president Van den Brande had eerder beloofd de komende drie jaar telkens 6,3 miljard uit te trekken voor de werkgelegenheid. De helft van het bedrag zou dienen voor lastenverlaging.