Vlaamse sociale partners willen meer geld uit Tewerkstellingsfonds

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse sociale partners in de Sociaal- Ekonomische Raad voor Vlaanderen (SERV) willen meer geld uit het Tewerkstellingsfonds voor de opleiding en tewerkstelling van risicowerklozen. Ze vragen daarom aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, een offensievere strategie toe te passen en met sektoren en bedrijven meer projekten in te dienen bij het Tewerkstellingsfonds. De sociale partners ondertekenden daaromtrent een protokolakkoord, een primeur voor het Vlaams sociaal overleg. In het interprofessioneel akkoord voor 1989-1990 werd overeengekomen dat de werkgevers 0,18 procent van hun loonmassa zouden besteden aan de opleiding en de tewerkstelling van risico-groepen (laaggeschoolde werklozen, langdurig werklozen, minder-validen, herintreders op de arbeidsmarkt enzovoort). De sektoren konden over de besteding van de 0,18 procent zelf KAO's afsluiten. In de sektoren waar geen KAO werd afgesloten, moesten de ondernemingen de 0,18 procent storten in het zogenaamde Tewerkstellingsfonds dat opgericht werd bij het nationale ministerie van tewerkstelling en arbeid.