Vlaamse socialisten zeggen neentegen onveranderd Europa

(tijd) - Europa, neen, tenzij het verandert. Met die stelling verduidelijkte vice-premier Johan vande Lanotte gisteren het sp.a-standpunt tegenover Europa dat in regeringskringen erg controversieel is. Sp.a zegt neen tegen het asociale Europa en pleit voor een uitstel van de uitbreiding, tot er duidelijke regels afgesproken zijn voor de besluitvorming van een uitgebreid Europa.