Vlaamse steun voor exportbedrijven

Vlaamse exporterende bedrijven zullen sneller exportsteun ontvangen. De Vlaamse dienst voor exportpromotie Export Vlaanderen zal voortaan voor de afhandeling en uitbetaling zorgen. Inhoudelijk is er een vereenvoudiging van de betoelagingsmechanismen. De Vlaamse regering heeft het besluit dat de toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten regelt zopas definitief goedgekeurd.Bedrijven kunnen een toelage van 50 procent van de gemaakte kosten krijgen. Het bedrag van de kosten voor elk van de initiatieven is forfaitair vastgelegd, zodat een minimum aan bewijsstukken volstaat. Hoofddoelstelling is dat de financiële tegemoetkomingen vooral stimulerend en drempelverlagend werken.