Vlaamse steun voor Joegoslavische vluchtelingen

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren een steunpakket goed voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Het gaat om een bedrag van 80 miljoen frank. Twintig miljoen daarvan zal ter plaatse worden aangewend. De konkrete invulling zal gebeuren na verslag van een kommissie van parlementsleden, een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister-president en de kabinetschef van de gemeenschapsminister van financiën die momenteel een bezoek brengen aan de getroffen gebieden. Van de overige 60 miljoen gaat 54,9 miljoen naar het Rode Kruis.