Vlaamse uitgroeibanen

(tijd) - De Vlaamse regering heeft ook principieel beslist dat een aantal Vlaamse ambtenaren hun loopbaan onder bepaalde voorwaarden en op vrijwillige basis op 55 jaar voortijdig kunnen beëindigen. De personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap die van de maatregel gebruik wensen te maken, krijgen een wachtgeld van 70 procent van hun laatste brutowedde en moeten dan op 60 verplicht met pensioen gaan. Het aantal wordt beperkt tot de boventalligen.