Vlaamse varkens, Ardeense hammen

Op zes kilometer van Bouillon bevindt zich in het dorpje Noirefontaine de fabriek Salaisons de la Semois. Eigenaar is Wim de Spiegeleire (62), geboren en getogen in Sint-Amandsberg maar dertig jaar geleden verhuisd naar Luxemburg. Hij is er gelukkig. Wim de Spiegeleire is een nazaat van Jozef, de stichter van de vleeswarengroep Imperial.TOCH LAG WIMS eerste roeping niet in de vlees-business, maar op de lange omvaart. Na zeven jaar gewerkt te hebben als dekofficier, trad Wim in dienst van het vleeswarenbedrijf Amando. 'Drie generaties in hetzelfde bedrijf, dat was om met de kop tegen de muur te lopen'. En dus trok hij naar de Salaisons de Champlon.