Vlaamse veeteelt blijft tijdens eerste MAP-jaar onder norm

(tijd) - De Vlaamse veeteeltbedrijven produceerden vorig jaar 73,1 miljoen kilo fosfaat en 162,9 miljoen kilo nitraat, en bleven daarmee onder de norm van het Mestactieplan (MAP). Dat blijkt uit cijfers van de Mestbank die minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans maandag vrijgaf.Het MAP is op 1 januari 1996 van kracht geworden. Het beoogt door een beperking van het mestgebruik verdere bodemverontreiniging tegen te gaan en zo het drinkwater te beschermen. Daartoe werd de mestproductie 'bevroren' op 75 miljoen kilo fosfaat en 169 miljoen kilo nitraat, het niveau dat volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek in 1992 was bereikt.