Vlaamse verenigingen tégen Euro-zetelverdeling

(tijd) - Het Vlaams Ekonomisch Verbond, het Davidsfonds, het Vermeylenfonds en het Willemsfonds vragen de senatoren het wetsontwerp over de Europese verkiezingen niet goed te keuren. Dit ontwerp regelt tevens de zetelverdeling tussen Vlamingen en Walen. Volgens de verenigingen is dit ontwerp strijdig met artikel 6 van de grondwet dat het gelijkheidsbeginsel regelt. Hiermee ondersteunen de verenigingen het standpunt dat eerder door de Vlaamse Juristenvereniging werd ingenomen.