Advertentie
Advertentie

Vlaamse waterkwaliteit verbetert zeer langzaam

BRUSSEL (tijd) - De kwaliteit van de Vlaamse waterlopen verbetert, maar zeer langzaam. De grootste verschuiving die zich voordoet gaat van de categorieën 'uiterst en zeer slecht' naar 'gewoon slecht en matig'. Van de 1.315 meetpunten in Vlaanderen haalde in '94 amper 2 procent de norm 'zeer goed'. Op slechts één meetpunt op zeven werd de basiskwaliteitsnorm gehaald. De luchtkwaliteit is niet zo slecht, op ozon na. Dit blijkt uit het emissiejaarverslag '94 voor water en lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).Ambtshalve meet de VMM jaarlijks de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen en van de lucht. De VMM vergeleek voor water de resultaten van 1990 met die van 1994. Voor 70 procent van alle monsternamepunten werd over die vier jaar geen enkele verbetering vastgesteld. Voor een vijfde van de meetpunten trad een verbetering op en voor 8,7 procent verslechterde de kwaliteit zelfs.