Advertentie
Advertentie

Vlaamse waterkwaliteit verbetert zeer traag

ZOTTEGEM (tijd) - De kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater is in '97 opnieuw verbeterd, maar zeker niet echt spectaculair. De concentratie aan nitraat in het water neemt zelfs sinds 1996 lichtjes toe. De zwarte kleur die op zeer zware verontreiniging duidt is van de milieukaart verdwenen en hier en daar verschijnen al stippeltjes blauw die op een onbezoedelde waterloop wijzen. Maar nog altijd wordt minder dan de helft van het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd.De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die in Vlaanderen jaarlijks 1.317 meetplaatsen bemonstert tot 12 keer per jaar toe, kon ook over 1997 niet echt uitpakken met een forse verbetering van de Vlaamse waterkwaliteit. Op slechts 11 procent van de meetpunten wordt de basiskwaliteit bereikt en 58 procent valt in de categorie goed tot matig verontreinigd. Dit wil zeggen dat nog altijd meer dan 42 procent van de Vlaamse waterlopen zowel chemisch als biologisch niet levensvatbaar is .