Vlaamse watermaatschappijen gaan nauwer samenwerken

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren een protokol met de vier grote Vlaamse (publieke) drinkwatermaatschappijen goed. Het protokol beoogt een nauwere samenwerking tussen de maatschapijen en de Vlaamse overheid voor een meer efficiënte organizatie van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Het kadert in de doelstelling van de Vlaamse regering om het publieke karakter en de Vlaamse verankering van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen te verzekeren.Het protokol heeft een lange voorgeschiedenis. Reeds onder de vorige Vlaamse regering werd op initiatief van de toenmalige milieuminister Theo Kelchtermans (CVP) gewerkt aan plannen om naar analogie met de waterzuivering ook de drinkwatervoorziening te reorganizeren, met een verzekerde Vlaamse verankering. Die politiek werd in het regeerakkoord van de executieve-Van den Brande overgenomen; naast de Vlaamse verankering werd ook het publieke karakter (vooral een SP-eis) als doelstelling vooropgesteld.