Vlaamse wegen met kankerverwekkende stoffen vervuild

(tijd) - De grond in de beddingen van de Vlaamse wegen tot twee meter naast de weg is meestal vervuild met kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen of PAK's. Dat blijkt uit een eerste analyse van de VZW Grondbank. Die onderzocht sinds de zomer 5,1 miljoen kubieke meter af te graven grond. De rest van de onderzochte Vlaamse grond is doorgaans weinig of niet vervuild.