Advertentie
Advertentie

Vlaamse werkloosheid oogt beter, maar budgettaire druk verlicht nauwelijks

(tijd) - Het werkloosheidsprobleem is het minst nijpend in Vlaanderen, waar gemiddeld 7,5 procent van de beroepsbevolking aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staat. Het resultaat vloeit hoofdzakelijk voort uit een politiek van brugpensionering en loopbaanonderbreking. De druk op de werkloosheidsverzekering blijft, zo waarschuwt het ministerie van Arbeid.Sinds 1970 al stelt het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid jaarlijks een raming op van de beroepsbevolking in België. Tot nog toe gebeurde dat voor het hele land, nu komt het ministerie voor het eerst met afzonderlijke statistieken voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel naar buiten.