Advertentie
Advertentie

Vlaamse werkloosheiddaalt met 14,4 procent in april

(tijd) - Vlaanderen telde eind april 126.740 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dit zijn er 21.268 of 14,4 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers die de VDAB dinsdag vrijgaf. De dalende trend zet zich door waardoor de werkloosheidsgraad steeds verder onder die van 1978 zakt. In vergelijking met maart waren er 2,2 procent minder uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.De daling is groter bij de mannen (15,7 procent) dan bij de vrouwen (13,4 procent). Het aantal werklozen daalde het meest bij de werkzoekenden onder de 25 jaar. De jongerenwerkloosheid daalde met 23,8 procent en komt uit op 18.172 eenheden. De afname is het grootst bij de groep die tussen de een en de twee jaar werkloos is. Het aantal kortdurige werklozen nam met 10,6 procent. Bij de laaggeschoolden nam de werkloosheid in april af met 14,7 procent, bij de hooggeschoolden met 13,8 procent. Het aantal niet-werkende werkzoekenden bedroeg in april 162.719 eenheden, een daling met 12,4 procent of 22.986 tegenover april 1999. Ten opzichte van vorige maand werden er 1,8 procent of 2.969 minder werkzoekenden genoteerd. Het aantal schoolverlaters ligt 19,9 procent onder het niveau van vorig jaar, het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden steeg met 12,1 procent. In maart daalde het aantal vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden slechts met 4 procent, terwijl het totale aantal niet-werkende werkzoekenden daalde met 14,8 procent. Voor april stelde de VDAB zelfs een stijging vast met 12,1 procent van de vrije niet-werkende werkzoekenden. De oorzaak is de stijging van vrije niet-werkende werkzoekenden van niet-Europese afkomst. Vooral mensen uit de voormalige Sovjetunie en Joegoslavië schreven zich bij de VDAB in. Dat is volgens de dienst het effect van de regulariseringen. IdV