Vlaamse zetel vijfde duurder dan Franstalige

(tijd) - De Vlaamse kamerleden die zondag verkozen werden, hadden daar gemiddeld 6.480 stemmen meer voor nodig dan hun Franstalige collega's. De 'prijs' van een Franstalige kamerzetel bedraagt 37.028 stemmen, die van een Vlaamse zetel 43.508 stemmen of 17,5 procent meer. De 150 kamerzetels worden verdeeld over de verschillende kieskringen in verhouding tot hun bevolkingscijfer. Doordat er in Wallonie en in Brussel relatief meer vreemdelingen wonen dan in Vlaanderen, zijn de Franstalige kamerzetels altijd goedkoper dan de Vlaamse. De vreemdelingen tellen mee om het aantal zetels van een kieskring te bepalen, maar hebben geen kiesrecht. De gemiddelde 'prijs' van een zetel hangt ook af van de partijgrootte. Door het kiesstelsel halen grotere partijen makkelijker zetels dan kleinere partijen. De invoering van een wettelijke kiesdrempel heeft dat nog versterkt. Met 162.205 stemmen haalt Agalev geen enkele kamerzetel. De 'duurste' zetel die zondag werd toegewezen is die van Geert Bourgeois. De N-VA-voorzitter vertegenwoordigt in zijn eentje 201.390 stemmen. De 'goedkoopste' zetels zijn die van de MR, waarvoor gemiddeld 31.206 stemmen nodig waren. De PS-kamerleden hadden gemiddeld 34.240 stemmen nodig om hun zetel te verwerven. Een cdH-kamerlid vertegenwoordigt gemiddeld 44.958 kiezers, een Ecolo-kamerlid 50.280. De ene vertegenwoordiger van het FN in de Kamer heeft 130.013 kiezers achter zich. In Vlaanderen heeft de VLD de 'goedkoopste' kamerzetels. Gemiddeld waren daar 40.369 stemmen voor nodig, 9.000 meer dan een MR-zetel kostte. De gemiddelde 'prijs' van een CD&V-kamerzetel bedraagt 41.464 stemmen. De gekozenen van het sp.a-spirit-kartel vertegenwoordigen gemiddeld 42.598 kiezers. MD