Vlaanderen als laatste akkoord met nieuwe EU

(tijd) - Het Vlaams Parlement keurde gisteren de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten goed. Alle parlementen die in België groen licht moesten geven, hebben dat nu gedaan. Het Vlaams Parlement is het laatste parlement in Europa dat zijn fiat gaf. Op 1 mei treden tien landen uit Oost- en Zuid-Europa toe tot de Europese Unie. In België moesten de federale overheid (Kamer en Senaat), de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitse Gemeenschap en het Brussels Gewest de toetreding goedkeuren. In het Vlaams Parlement stemden gisteren op een na alle partijen voor. Het Vlaams Blok onthield zich.