Advertentie
Advertentie

Vlaanderen beperkt storten afval

(tijd) - Dit jaar mag in Vlaanderen geen huishoudelijk afval meer gestort worden. Dat stortverbod bestaat al enkele jaren maar tot en met 2005 werden daar jaarlijks afwijkingen op toegestaan. In 2006 staat minister van leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), geen afwijkingen meer toe. Voor bedrijfsafval wordt de bestaande stortafwijking drastisch teruggeschroefd tot 440.500 ton.