Vlaanderen bereid mee aan federaal werkgelegenheidsbeleid te betalen

(tijd) - Vlaanderen is bereid werkgelegenheidsmaatregelen van de federale regering te financieren. De Vlaamse minister van Economie, Eric van Rompuy, zei dat zaterdag in een toespraak bij de ingebruikname van nieuwe gebouwen door Bekaert Engeneering in Ingelmunster. Het voorstel van Van Rompuy staat los van de lopende begrotings- en werkgelegenheidsbesprekingen.In zijn toespraak lichtte Van Rompuy de tip van de sluier over zijn beleidsbrief verder op. Vorige week al had hij aangekondigd zijn beleid onder het thema 'Vlaanderen, ondernemend land' te plaatsen en laten uitschijnen geen topprioriteit te maken van de verankering. Zaterdag herhaalde hij dat de Vlaamse regering in haar economisch beleid geen onderscheid zal maken tussen binnenlandse en buitenlandse ondernemingen. Hij wees nogmaals op het belang van buitenlandse investeringen en nuanceerde 'het fabeltje van de Franse overheersing'. 'De voorbije jaren waren de meeste buitenlandse investeringen afkomstig van Amerikaanse bedrijven. Op de tweede plaats staat Nederland, op de derde Japan', zei hij.