Advertentie
Advertentie

Vlaanderen besteedt 16 miljard frank in Brussel

(tijd) - De Vlaamse Gemeenschap geeft jaarlijks ruim 16 miljard frank uit voor Brussel. Dat heeft de Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid Anne van Asbroeck laten berekenen.Voor het eerst sinds 1989 werd aan de verschillende gemeenschapsadministraties gevraagd een opsplitsing te maken van de uitgaven die in Brussel-Hoofdstad zijn gevestigd. Aangezien de regionale component vaak geen criterium is voor de erkenning en subsidiëring van instellingen en organisaties, vergde dit voor de Vlaamse administratie heel wat opzoekingswerk. Voor de sectoren welzijn, gezondheid en cultuur werden de cijfers berekend voor 1995. Voor onderwijs gaat het over ramingen voor 1997.