Advertentie
Advertentie

Vlaanderen bevriest aantal ambtenaren

(tijd) - De Vlaamse regering neemt geen bijkomende ambtenaren in dienst. Alleen wanneer de Vlaamse overheid er bevoegdheden bijkrijgt, kan van de nulgroeiregel worden afgeweken. De bevriezing van het ambtenarenkorps is een van de maatregelen waarmee de Vlaamse regering de moeilijke begrotingstijden wil overbruggen.