Vlaanderen boekt dit jaar 4 procent groei

(tijd) - De economische activiteit in Vlaanderen blijft duidelijk sneller groeien dan in Wallonië en Brussel. Dit zegt econoom Edward Roosens van KBC. Hij verwacht dat het Vlaams Gewest dit jaar een reële groei boekt van 4,1 procent, terwijl de groei in het Waals en Brussels Gewest slechts 3,0 en 2,0 procent bedraagt.De laatste officiële gegevens over de groei van de drie gewesten hebben betrekking op 1997. Daarom probeerde Roosens groeicijfers te schatten voor de jaren vanaf 1998. Hij baseerde zich vooral op de cijfers over de industriële productie. Roosens merkt op dat de industrie een belangrijke invloed heeft op activiteit in de dienstensector omdat industriële ondernemingen veel diensten aankopen.Volgens de ramingen van Roosens worden de trends uit het verleden bevestigd. De groei in Vlaanderen blijft hoger dan in Wallonië, waar de groei nog steeds hoger is dan in Brussel.Sommige instellingen geloven echter dat Wallonië bezig is met een inhaalbeweging. De Waalse werkgeversorganisatie UWE zei in oktober dat de Waalse economie in 1998 sneller was gegroeid dan de Vlaamse. Zij verwees onder meer naar de Waalse uitvoer, die veel sterker toenam dan de Vlaamse. Later bleek dat de zwakke evolutie van de Vlaamse uitvoer vooral te wijten was aan uitzonderlijke factoren. In 1999 groeide de Vlaamse export weer sneller dan de Waalse.De meeste economen zijn het eens dat verschillen qua economische structuur slechts een klein deel van het groeiverschil tussen Vlaanderen en Wallonië verklaren. Ze merken op dat het beleid en andere factoren een grotere invloed hebben. De hogere Vlaamse groei is in belangrijke mate te danken aan de relatief lage loonkosten per eenheid product, de hogere scholing van de beroepsbevolking en het meer toekomstgericht begrotingsbeleid. WV