Vlaanderen dreigt belangenconflictin te roepen over politiehervorming

(tijd) - De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen, zei dinsdag in commissie van het Vlaams Parlement het onaanvaardbaar te vinden dat de federale regering een deel van de factuur van de politiehervorming blijft doorschuiven naar de Vlaamse besturen. Hij waarschuwde voor een belangenconflict. De federale regering wil alvast opnieuw onderhandelen over het statuut van de federale politiediensten om de kosten van de hervorming te drukken. Er komt ook een vervroegde evaluatie.