Vlaanderen eist aanpassing investeringsprogramma NMBS

BRUSSEL (tijd) - Het Vlaams Parlement heeft er woensdag in een moeizaam goedgekeurde resolutie op aangedrongen dat de Vlaamse regering in haar advies aan de federale regering zou eisen dat het NMBS-investeringsprogramma wordt aangepast. Minister-president Luc van den Brande liet verstaan de eisen op te zullen nemen in het advies dat voor 15 mei aan de federale regering moet worden gegeven.Het Vlaams Parlement eist dat een aantal drukke Vlaamse spoorlijnen, die nu slechts als complementaire assen worden beschouwd, als hoofdassen zouden worden erkend. De NMBS gaat immers vooral investeren in de vooropgestelde hoofdassen, omdat ze voor andere investeringen naar eigen zeggen over onvoldoende middelen beschikt.