Advertentie
Advertentie

Vlaanderen eist overleg over spreidingsplan

(tijd) - Als de federale regering te snel het nieuwe spreidingsplan voor de vluchten op de luchthaven van Zaventem goedkeurt en daardoor de samenspraak met de gewesten overslaat, dan stapt Vlaanderen naar het Overlegcomite. Dat zei de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Ludo Sannen (Groen!), gisteren in het Vlaams Parlement. Voor het spreidingsplan blijft het essentieel dat het Brussels en het Vlaams Gewest hun normen voor geluidsoverlast gelijkschakelen, vindt de minister. Hij antwoordde tijdens het vragenuurtje aan Eric Van Rompuy (CD&V). Die meent dat de goedkeuring van een nieuw spreidingsplan er nu heel snel zal komen nadat de federale overheid dinsdag tot een dwangsom veroordeeld werd. Zolang ze de vluchten vanop Zaventem niet beter spreidt, moet ze per dag 50.000 euro betalen. In haar haast zou de federale regering een akkoord met de gewesten kunnen overslaan, vreest Van Rompuy. Sannen antwoordde dat hij met de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit), is overeengekomen dat er samenspraak met de gewesten komt. Sannen zei dat Anciaux daartoe nog geen initiatief heeft genomen, maar hij gaat ervan uit dat hij zich aan de afspraak houdt. Als dat niet gebeurt, zal Sannen de kwestie aankaarten bij het Overlegcomite. Het akkoord met de gewesten is nodig omdat de Brusselse geluidsnormen strenger zijn dan de Vlaamse. Het Vlaams Parlement wil dat Brussel een groter deel van de vluchten over zijn grondgebied toelaat. Sannen eiste daarom in oktober al dat het spreidingsplan dat Anciaux voorbereidt, maar kan doorgaan als de geluidsnormen in alle regio's gelijk zijn. Van Rompuy vreest dat de federale regering het nieuwe spreidingsplan vrijdag al goedkeurt, zodat een akkoord met de gewesten vrijwel onmogelijk wordt. Het kabinet-Anciaux liet weten dat er nog geen timing is. Het federale kernkabinet besprak gisteren wel al het arrest van dinsdag. Het geluidskadaster dat de metingen over geluidsoverlast verzamelt - een andere eis van Sannen - zou eind deze maand moeten klaar zijn. BH