Advertentie
Advertentie

Vlaanderen en Wallonië spenderen hun centen op verschillende manier

(tijd) - Het vrij prille karakter van de gewestvorming belet niet dat Vlaanderen en Wallonië al in hoge mate hun eigen weg gaan. Uit een vergelijking van de Vlaamse en Waalse begrotingen blijkt dat Vlaanderen bijzonder veel middelen besteedt aan de sociaal-culturele beleidsdomeinen. Wallonië heeft verhoudingsgewijs meer geld over voor zijn administratief apparaat en het economisch beleid.Die gegevens blijken uit een studie van de aan de Naamse universiteit en het Dulbea-instituut verbonden onderzoekster Murielle Lona. Het onderzoek werd vrijdag voorgesteld tijdens een studiedag over de Belgische begroting, die georganiseerd werd door het 'Belgisch Instituut voor de Overheidsfinanciën'.