Vlaanderen en Wallonië vragen stem in NMBS-debat

STEENOKKERZEEL (tijd) - De Vlaamse en de Waalse regering willen betrokken worden bij belangrijke beslissingen over de NMBS. Dat bleek vrijdag na afloop van een bijeenkomst van de Vlaamse en de Waalse regering. Volgens Patrick Dewael (VLD) en Jean-Claude van Cauwenberghe (PS), respectievelijk de Vlaamse en de Waalse minister-president, kan dat het best gebeuren door de oprichting van een politiek overlegforum. Over een vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van de NMBS of de verdeelsleutel voor spoorinvesteringen werd geen overeenstemming bereikt.