Vlaanderen heeft officieel parlement

(tijd) - Met de publicatie van een grondswetsherziening in het Belgisch Staatsblad is de benaming 'Vlaams Parlement' sinds gisteren grondwettelijk verankerd. In de titel boven de grondwetsartikelen over de samenstelling van de regionale assemblees prijkt nu de term 'parlement'. De grondwet sprak alleen over 'raden' als het ging over de gemeenschaps- en gewestparlementen.