Vlaanderen heeft recht op volwaardige betrokkenheid bij Europa

Het subsidiariteitsbeginsel garandeert een besluitvorming die zo dicht mogelijk bij de burger staat. Het is als grondbeginsel opgenomen in het nieuwe Europese Verdrag. Er wordt daarbij ook in een controlemechanisme voorzien voor de nationale parlementen. De parlementen van de constitutionele regio's moeten daarbij op gelijke voet behandeld worden, stelt LUC VAN DEN BRANDE.