Advertentie
Advertentie

Vlaanderen heefteerste integraaljeugdbeleidsplan

Vlaanderen heeft zijn eerste jeugdbeleidsplan. Het plan werd gisteren door de regering goedgekeurd en bevat 160 voorstellen in 14 beleidsdomeinen die, volgens de minister van Jeugd, Bert Anciaux, de kinderen centraal in de besluitvorming moet plaatsen. Het plan is een eerste aanzet tot het voeren van een jeugdbeleid in en over alle beleidsdomeinen heen. De achterliggende gedachte is dat kinderen en jongeren volwaardige participanten aan het maatschappelijk gebeuren zijn.AanspreekpuntenEerst worden er vijf gezamenlijke doelstellingen geformuleerd. De Vlaamse excellenties beloven om te overleggen met de representatieve jeugdorganen en het advies te vragen van de Jeugdraad. Om de uitvoering van het jeugdbeleidsplan aan te sturen, beloven ze aanspreekpunten jeugdbeleid in hun departementen aan te duiden.De derde doelstelling is de ondersteuning van het nog op te richten steunpunt Jeugdbeleid. Voorts is er de belofte om werk te maken van een jeugdcommunicatiebeleid en om te onderzoeken of de regering stappen kan ondernemen om het gemeentelijk stemrecht op 16 jaar te introduceren.Na de algemene doelstellingen volgen 160 voorstellen, waarvan een aantal al gerealiseerd zijn, in 14 beleidsdomeinen en 18 vragen aan het federale beleid.Tegelijkertijd met de goedkeuring van het plan, ging gisteren ook de vernieuwde Vlaamse Jeugdraad van start. Die raad adviseert de regering over het jeugdbeleid en vertolkt de eisen van de jeugd. Alle jongeren en niet alleen vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, zoals de scouts en de chiro, krijgen er een stem in. IdV