Advertentie
Advertentie

Vlaanderen hertekent enkele landschappen

(tijd) - Wie in de glazen bol van 1997 de Vlaamse regering zoekt, ziet enkele ministers achter de tekentafel zitten, druk doende een of ander landschap te hertekenen. Minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns doet dat haast letterlijk met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zijn collega's Luc van den Bossche en Leo Peeters houden het bij een figuurlijke hertekening: de eerste van het onderwijslandschap, de tweede van het bestuurlijk landschap. En voorts ziet men Eric van Rompuy het plaatje 'BRTN' vervangen door 'VRT', opent minister-president Luc van de Brande feestelijk het Errera-hotel en wordt Anne van Asbroeck opgevolgd door een CVP-collega.De op middellange termijn belangrijkste beslissing die de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement in 1997 zullen nemen, is ongetwijfeld de definitieve vaststelling respectievelijk bekrachtiging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dat beleidsdocument, waarvan het ontwerp nog tot 28 februari aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen, geeft het kader aan van de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen voor de komende tien jaar. Met andere woorden: in 1997 wordt beslist hoe Vlaanderen er in 2007 zal uitzien.