Vlaanderen in eindeloze verscheidenheid

(tijd) - Hoe tracht je een Vlaming opnieuw te boeien voor zijn eigen geschiedenis? Niet door een zoveelste saaie opsomming van historische feiten, die hij toch allemaal reeds kent, of meent te kennen. Wel door zijn geschiedenis vanuit een nieuwe, verrassende invalshoek te benaderen. Patricia Carson (*) vond die nieuwe invalshoek in de kontrasten waaraan Vlaanderen volgens haar zo rijk is. Haar uitgangspunt is dat Vlaanderen ontstaan is uit kontrasten.