Advertentie
Advertentie

Vlaanderen is weinig geschikt voor biolandbouw

(tijd) - De biologische landbouw heeft sinds de dioxinecrisis in België een sterke groei gekend en zal nu met de BSE-crisis wellicht nog meer bijval kennen. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal biobedrijven in België. In Vlaanderen verdrievoudigde het areaal sinds 1998. Toch vrezen waarnemers dat de ambitieuze doelstelling van minister van Landbouw Vera Dua om tegen 2010 tot 10 procent van het areaal biologisch te bewerken, onhaalbaar is en op veel weerstand zal stuiten. Vlaanderen is van nature ongeschikt voor een stevige biolandbouw.