Vlaanderen kan 150 miljoen euro meer investeren

(tijd) - De Vlaamse topministers bereikten zondag een politiek akkoord over de ontwerpbegroting voor 2003. Het begrotingsgat van goed 200 miljoen euro is zo goed als dichtgereden. Er is zelfs ruimte voor 150 miljoen euro aan nieuwe initiatieven, die vanuit het Fonds ter Financiering van Eenmalige Uitgaven (FFEU) gefinancierd worden. De minister van Mobiliteit, Steve Stevaert (sp.a), kan rekenen op zon 100 miljoen euro uit het FFEU.