Advertentie
Advertentie

Vlaanderen moet oppassen voor blinde lastenverlagingen

'Meer ondernemen en meer werken' is de topprioriteit in de basisnota van formateur Leterme. Het Vlaams ABVV kan dit alleen maar toejuichen. In de nota worden een reeks fiscale maatregelen voorgesteld die hiertoe moeten bijdragen. Het is, gezien de beperkte budgettaire marge, uitgesloten dat al deze maatregelen ook effectief uitgevoerd kunnen worden. Er moeten dus keuzes gemaakt worden, stellen XAVIER VERBOVEN en GEERT CAMPAERT.