Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen

Het wetsvoorstel tot raadpleging van het volk over het 'Verdrag tot instelling van een Europese grondwet' sterft zo goed als zeker een stille dood. Een nieuw pijnlijk verhaal voor de parlementaire democratie in België, stelt WILFRIED DEWACHTER. Nu de PS haar particratische veto stelde en op steun van de sp.a en Spirit kon rekenen, moet de Vlaamse regering het initiatief nemen om haar burgers te raadplegen en ze zo nauwer bij het Europees project te betrekken.