Advertentie
Advertentie

'Vlaanderen niet ziek, maar in volle vernieuwing'

BRUSSEL (tijd) - In zijn eerste toespraak als minister van Economie in de Vlaamse regering, ergens half september, zette Eric van Rompuy zich af tegen het pessimisme bij de Vlaamse ondernemers. Bijna drie maanden later is de lijst van de failliete bedrijven en de rij werkzoekenden nog wat langer geworden. Er zijn leukere dingen dan minister te zijn van een economie die in het ziekbed ligt - of niet soms? 'Aan paniekreacties hebben wij geen boodschap', zegt de minister in een gesprek met de Tijd. 'Trouwens, de Vlaamse economie is niet ziek. Zij is volop in mutatie. Het is de taak van de overheid voor dit veranderings- en vernieuwingsproces een gunstig investerings- en bedrijfsklimaat te scheppen.''Wij maken een moeilijk periode door', stelt Van Rompuy vast. 'De economische groei valt dit jaar lager uit dan in 1994 werd verwacht. De gouverneur van de Nationale Bank zegt dat wij ook de komende jaren vrede zullen moeten nemen met een groei van 2 tot 2,5 procent. Het aantal startende bedrijven in Vlaanderen neemt af: van ruim 48.000 in 1993 tot 46.700 dit jaar. Toch stijgen de investeringen dit jaar met 8 en volgend jaar met 10 procent. Maar het zijn vooral investeringen in de diepte, rationalisatie-investeringen die niet meteen werkgelegenheid scheppen. Onze economie, zoals die van de meeste Europese landen, bevindt zich in een overgangsperiode. Veel bedrijven zijn zich een nieuwe plaats aan het zoeken.'