Vlaanderen stevent af op 'werkbaarheidsmonitor'

De Vlaamse overheid wil haar aandacht voor de kwaliteit van de arbeid concreter invullen door een 'werkbaarheidsmonitor' van de Vlaamse werknemers uit te werken. De indicator wordt volgende week officieel boven de doopvont gehouden, hoewel de nulmeting die peilt naar welzijn en stress op het werk bij een representatief staal van 20.000 werkende Vlamingen pas in het najaar plaatsvindt. Om de drie jaar volgen gelijkaardige metingen om de evolutie van de arbeidskwaliteit te registreren. Basis voor de vragenlijst vormen delen van de Vragenlijst voor de Beleving en Beoordeling van Arbeid (VBBA). De 40.000 reeds ingevulde exemplaren van deze vragenlijst leveren ondertussen volgens hun verspreiders al genoeg informatie op om er lessen uit te trekken voor wie bijvoorbeeld werkverzuim of algemene personeelstevredenheid beter wil aanpakken. Willem de Bock