Advertentie
Advertentie

Vlaanderen stroomlijnt openbaarheid van bestuur

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren een ontwerpdecreet goed dat voor alle bestuursinstanties in Vlaanderen de passieve en actieve openbaarheid van bestuur op een eenduidige wijze regelt. Alle overheden moeten een communicatieambtenaar in dienst nemen, in plaats van een informatie- of voorlichtingsambtenaar.