Vlaanderen telt 3.244 hektare verlaten industrieterreinen

BRUSSEL (tijd) - De industriële leegstand in Vlaanderen bedraagt naar schatting 3.244 hektare. Dit blijkt uit een onderzoek van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). De bond pleit ervoor dat deze gebouwen weer in gebruik worden genomen. Hiermee kan aan de behoefte van meerdere jaren voldaan worden. De jaarlijkse behoefte aan industrieterreinen bedraagt immers ongeveer 370 hektare per jaar. Vlaanderen beschikt nog over voldoende industrieterreinen. Dat was de boodschap die gisteren door de BBL op een perskonferentie werd verkondigd. Volgens de milieubeweging is er dan ook geen enkele reden om via een wijziging van de gewestplannen nog meer industrieterreinen te creëren, behalve dan voor een aantal beperkte regio's zoals Kortrijk en Halle-Vilvoorde waar er plaatselijke tekorten bestaan. Dit moet dan gekompenseerd worden door elders bestaande industrieterreinen om te vormen tot natuurgebied. Het nettoresultaat moet gunstig zijn voor het milieu.