Vlaanderen verkoopt Kust, Groen en Kunst

(belga/tijd) - Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme (VCGT) richt zijn promotie-inspanningen de komende jaren op de 'produkten' Kust, Groen Vlaanderen en Kunststeden en op de 'markten' Duitsland en Groot-Brittannië. Dat zeiden voorzitter Frans Janssens en administrateur-generaal professor Urbain Claeys bij de viering van het tienjarig bestaan van het VCGT. het VCGT heet, als de Vlaamse Raad de naamswijziging goedkeurt, vanaf volgend jaar Toerisme Vlaanderen.Met de Kust en het landelijke Groen Vlaanderen richt Toerisme Vlaanderen zich hoofdzakelijk op Wallonië en de buurlanden. De Kunststeden worden wereldwijd gepromoot. Voor het tanende kusttoerisme wil Toerisme Vlaanderen in het buitenland nieuwe marktsegmenten aanboren. Vooral in Nederland en Duitsland liggen hier mogelijkheden. Het 'produkt' Kust zelf is aan vernieuwing en verbetering toe.