Vlaanderen volgt schadedossiers gebrekkig op

(tijd) - De Vlaamse overheid heeft nog steeds onvoldoende overzicht over de schadedossiers van de wegen- en waterwerken. Dat leidt tot onnodige en vermijdbare verwijlintresten. Tot die conclusie komt het Rekenhof. Rechtbanken verplichtten Vlaanderen in 2000 en 2001 49,6 miljoen euro te betalen aan schadevergoedingen voor wegen- en waterwerken. Dat bedrag bestond voor 52 procent uit verwijlintresten.