Advertentie
Advertentie

Vlabraver vraagt nieuwe vergunningen voor Drogenbos

(belga) - Vlabraver liet de gemeente Drogenbos en de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert vrijdag schriftelijk weten dat het afziet van de bouw- en sloopvergunning, die het eind 1998 van de minister bekwam voor de bouw van een verbrandingsoven in deze Vlaams-Brabantse gemeente. Toch betekent dit niet dat van het project wordt afgezien. Vlabraver zal onmiddellijk nieuwe vergunningen voor de bouw aanvragen. De beslissing van Vlabraver volgt op het bericht eerder deze week dat de eerste auditeur van de Raad van State voorstelt de vergunning te schorsen, omdat geen rekening werd gehouden met een milieueffectenrapport, wat strijdig is met een EU-richtlijn.