Vlaming kent nauwelijks openbaarheid van bestuur

(tijd) - De Vlamingen hebben in 1994 en 1995 maar erg weinig gebruik gemaakt van het openbaarheidsdecreet om inzage van bestuursdocumenten te krijgen. Dat schrijft ombudsman Jan Goorden in zijn jaarverslag over 1995.Sinds het decreet van 23 oktober 1991 kan de Vlaming, in het kader van de (passieve) openbaarheid van bestuur, inzage krijgen van sommige bestuursdocumenten van de Vlaamse overheid. Als de inzage wordt geweigerd, kan hij beroep aantekenen bij de ombudsman. Vorig jaar kreeg Goorden 32 klachten binnen. Uit een rondvraag bij de administratie bleek dat er van juli 1994 tot augustus 1995 zo'n 160 verzoeken tot inzage werden ingediend.