Advertentie
Advertentie

Vlaming mag in juni eigen visie op cultuurgeven

(tijd) - In het kader van het toekomstproject Kleurrijk Vlaanderen roept de Vlaamse regering deze maand de Vlaming op zijn visie op cultuur en samenleving te geven. Vier controversiële vraagstellingen die in de loop van de maand herhaaldelijk in de kranten verschijnen, moeten de burger uitdagen om in zijn of haar pen te kruipen. Het gaat om Maakt cultuur van elke werkweek een weekend in 2020?, Hoe graag zien we onze buren in 2020?, Leven we in 2020 met verschillende culturen prettig samen? en Kan cultuur in 2020 nog zonder pc en portemonnee?. De humoristen Dirk Denoyelle, Raf Coppens en Martin de Jonghe mochten gisteren, in aanwezigheid van de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux, de spits afbijten. Naast de campagne in de kranten, liggen er ook brochures klaar in de bibliotheken, gemeentehuizen en enkele krantenwinkels. Op de laatste bladzijde staat een enquête waarin de burger zijn mening gevraagd wordt over stellingen als de verhouding arbeid, onderwijs en vrije tijd moet tegen 2020 grondig gewijzigd zijn en In 2020 zullen alle culturele voorstellingen gratis zijn. De antwoorden worden verwerkt in een nota die voorgesteld wordt tijdens de slotconferentie op vier juli en die wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement. IdVVoor meer info: kleurrijk@vlaanderen.be of op het telefoonnummer 0800/30 20 1