Advertentie
Advertentie

Vlaming vindt belastingkorting onder kerstboom

(tijd) - Het Vlaams Parlement keurde donderdagavond het ontwerpdecreet goed dat vanaf volgend jaar een korting van 2.500 frank toekent aan al wie in Vlaanderen woont en personenbelasting betaalt. Minister-president Patrick Dewael sprak van een historisch moment. Tijdens hun laatste, woelige vergaderdag vóór het kerstreces richtten de volksvertegenwoordigers ook een Financieringsfonds op, zodat het jaarlijkse begrotingsoverschot niet meer automatisch naar schuldafbouw gaat, maar ook voor investeringen kan worden gebruikt.