Vlamingen en Walen hebben andere dokters nodig

Vlaanderen en Wallonië hebben een verschillende kijk op gezondheidszorg en hebben dus niet dezelfde dokters nodig. In haar beleidsverklaring zegt de Vlaamse regering dat ze de contingentering van het aantal artsen op de voet volgt. Als ze dat effectief doet, betekent dit de uitstippeling van een Vlaamse gezondheidszorg, stelt LOUIS IDE.