Vlamingen leven gemiddeld twee jaar langer dan Walen

(tijd) - Belgische mannen die in 1998 geboren werden mogen er op hopen de leeftijd van 74,81 jaar te bereiken. Voor vrouwen ligt de gemiddelde levensverwachting op 81,08 jaar. Dat blijkt uit de sterftetafels die het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) optelde, op basis van demografische gegevens uit het Rijksregister van natuurlijke personen. De sterftetafels geven de overlijdens- en overlevingskans weer in functie van de leeftijd, het aantal overlijdens en de levensverwachting. Op basis van deze cijfers kunnen schattingen worden gemaakt over de evolutie van de bevolking.