Vlamingen verkiezen Michel bovenDi Rupo

(tijd) - Als een Franstalige politicus eerste minister zou worden, verkiezen de Vlamingen de MR-voorman Louis Michel boven PS-voorzitter Elio di Rupo. Dat kan worden afgeleid uit een enquete bij 560 Vlamingen. In het kader van een leeroefening legden studenten Politieke Wetenschappen van de KU Leuven in november en december vorig jaar aan 560 Vlamingen een reeks politieke vragen voor. Professor Wilfried Dewachter, die de leeroefening leidde, zegt dat het om een vrij representatief staal van de Vlaamse bevolking gaat. Er werd onder meer gevraagd wie men als premier zou verkiezen: Louis Michel of Elio di Rupo. Michel droeg de voorkeur weg van 63 procent van de respondenten. Slechts 18,4 procent zei Di Rupo te verkiezen. 3,4 procent antwoordde Di Rupo niet te kennen, terwijl 0,5 procent Michel niet kende en 2 procent geen van beiden kende. De overige ondervraagden zeiden niet te weten wie van de twee te verkiezen (9,8 procent) of gaven geen antwoord (2,9 procent). Bij die cijfers moet worden opgemerkt, dat op het ogenblik van de enquete de verkiezingscampagne nog niet begonnen was. Bovendien was Michel als vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken meer in beeld dan Di Rupo. De studenten peilden ook naar de voorkeur voor Jean-Luc Dehaene (CD&V) of Guy Verhofstadt (VLD) als premier. Dehaene haalde het met 56,8 procent van Verhofstadt (37,5 procent). MD