Vlamingen vragen hardere aanpak geweld en criminaliteit

(tijd) - Het geloof in een grondige hervorming van het gerecht is het afgelopen jaar zowel bij de Vlaamse burgers als bij hun politici sterk afgenomen. Tegelijk vindt een groeiend aantal Vlamingen dat 'law and order' met radicale middelen gehandhaafd moet worden. Twee op drie Vlamingen pleiten voor een hardere aanpak van geweld en criminaliteit, één op twee is voor de herinvoering van de doodstraf. De kloof met de gekozenen is hemelsbreed. Slechts 37 procent van de Vlaamse politici meent dat een hardere aanpak van de criminaliteit aangewezen is, en maar 12 procent is voorstander van de herinvoering van de doodstraf.Dat alles blijkt uit de exclusieve peiling die Dimarso in opdracht van deze krant uitvoerde bij 522 stemgerechtigde Vlamingen en bij 197 Vlaamse gekozenen over hun verwachtingen, prioriteiten en wensen voor 1998.